Wegwerkzaamheden

Benieuwd waar nu of binnenkort wegen zijn afgesloten door wegwerkzaamheden? Bekijk de kaart van LTC Wegwerkzaamheden en Evenementen.
Kaart met wegwerkzaamheden

Actuele wegwerkzaamheden

De brug in de Lockhorsterweg over de Heiligenbergerbeek (vaak de Lockhorsterbrug genoemd) is niet meer veilig te berijden door ruiters te paard. Dit is gebleken uit een recente inspectie. De brug is al langere tijd alleen nog open voor voetgangers en fietsers.

Verbodsborden

De twee vlakbij gelegen pensions/maneges (De Vier Hoeven en Klein Heiligenberg) zijn door de gemeente geïnformeerd. Aan beide kanten van de brug worden 'verboden voor ruiters' borden geplaatst.

Onderzoek en voorbereiding

De gemeente onderzoekt of er vooruitlopend op de vervanging van de brug een tijdelijke brug naast de huidige brug geplaatst kan worden. De gemeenteraad besloot in februari extra geld vrij te maken om de brug 'historiserend' te vervangen. Op dit moment wordt die vervanging voorbereid. Wanneer de tijdelijke brug en de nieuwe brug er liggen, is nu nog niet bekend.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leusden. Het KCC is te bereiken via telefoonnummer 14 033 of per e-mail gemeente@leusden.nl.

Voor het vervangen van een schademast wordt de Zuiderinslag kort afgesloten in westelijke richting (vanaf rotonde voor ingang Pon naar de Groene Zoom). Er is kleine hinder.

Wanneer

Maandag 15 juli 2024, 14.00 uur tot en met 17.00 uur. 

Omleiding

Er zijn omleidingsborden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leusden. Het KCC is te bereiken via telefoonnummer 14 033 of per e-mail gemeente@leusden.nl.

Voor het herinrichten van de Larikslaan wordt de weg afgesloten (vanaf de Zwarteweg) voor alle doorgaand verkeer. Omthuis is te bereiken vanaf de Olmenlaan.

Wanneer

Woensdag 26 juni, 8.00 uur tot en met vrijdag 26 juli 2024, 17.00 uur.

Na de werkzaamheden

De weg blijft definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers krijgen dan wel weer doorgang.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leusden. Het KCC is te bereiken via telefoonnummer 14 033 of per e-mail gemeente@leusden.nl.

Vernieuwing/verzwaring laagspanningskabel Hessenweg door Stedin.

Omleiding

Fietsers en voetgangers worden via de rijbaan omgeleid. 

Wanneer

Van maandag 22 juli, 07.00 uur tot en met dinsdag 6 augustus 2024, 17.00 uur.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leusden. Het KCC is te bereiken via telefoonnummer 14 033 of per e-mail gemeente@leusden.nl.

Voor het vervangen van de bestrating wordt de Ursulineweg in verschillende fases afgesloten. Er is minder dan 5 minuten hinder. Verkeer wordt omgeleid.

Fase 1-3

Periode: week 21-27 van 20 mei 07.00 uur tot en met 5 juli 2024 17.00 uur.

Fase 4-5

Periode: week 27-29 van 1 juli 07.00 tot en met 19 juli 2024 17.00 uur.

Fase 6-9

Periode week 29-41 van 15 juli 07.00 tot 11 oktober 2024 17.00 uur.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leusden. Het KCC is te bereiken via telefoonnummer 14 033 of per e-mail gemeente@leusden.nl

Naar aanleiding van een inspectie van de gemeente Barneveld aan de brug die de Jan van Arkelweg aan de Stoutenburgerweg verbindt, is een gewichtsbeperking van 20 ton ingesteld. Gemeente Barneveld heeft borden geplaatst en een omleiding is van kracht, begeleid door borden.

Update 7 juni 2024

Gewichtsbeperking ingesteld op de brug aan de Stoutenburgerweg

Uit recente monitoring is gebleken dat de brug tussen de Jan van Arkelweg en de Stoutenburgerweg sneller achteruitgaat dan verwacht. Gemeente Barneveld heeft daarom een extra beperking ingesteld. Voertuigen breder dan 2,5 meter kunnen geen gebruik meer maken van de brug. De extra maatregelen worden getroffen om de veiligheid te waarborgen.

Nieuwe beperkingen en maatregelen

Het gaat om een breedte- en zwaartebeperking op de brug. Hierdoor is het alleen nog mogelijk voor auto's, busjes, fietsers en voetgangers om de brug te gebruiken. Ook de ambulance en politie kunnen de brug blijven gebruiken. En met de brandweer zijn routes afgesproken die zij kunnen gebruiken. De aanrijdtijden blijven daarmee gegarandeerd. De bestaande omleidingsroutes worden aangepast om iedereen de juiste route te laten volgen.

Fysiek onmogelijk

Met deze maatregelen wordt het fysiek onmogelijk gemaakt voor zware voertuigen om de brug te gebruiken. Een noodzakelijke stap gezien de snelle achteruitgang van de brugkwaliteit. De huidige gewichtsbeperking van 20 ton werd te vaak genegeerd, waardoor de kwaliteit van de brug snel achteruit is gegaan. De voertuigen die de brug nu mogen passeren zijn maximaal 20 ton zwaar en 2,5 meter breed. De vervanging van de brug staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

Meer informatie

Op de website van gemeente Barneveld leest u er meer over.

Contact

Gemeente Barneveld is aanspreekpunt voor de omleiding en werkzaamheden.

Vitens start in de week van 8 januari 2024 met werkzaamheden aan de drinkwaterleiding. Bewoners van de Burgemeester de Beaufortweg zijn per brief geïnformeerd. De werkzaamheden duren ongeveer 20 weken.

Bereikbaarheid

De Burgemeester de Beaufortweg is minder goed bereikbaar is tijdens de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De leidingen die Vitens gaat vervangen, zijn asbestcementleidingen. In de jaren ’60 was dit een veel gebruikt materiaal voor onder andere waterleidingen. Tegenwoordig worden er kunststofleidingen gebruikt. Bij het verwijderen van deze leidingen werkt Vitens met gecertificeerde aannemers die volgens wettelijke voorschriften de leidingen verwijderen. Dit kan betekenen dat medewerkers beschermende kleding dragen en dat er speciale containers worden geplaatst. Wilt u hierover meer weten? Kijk op de website van Vitens.

Uitvoering werkzaamheden

De firma Quint & van Ginkel voert, in opdracht van Vitens, de werkzaamheden uit.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden bij u in de straat, dan kunt u contact opnemen met Vitens via het algemene telefoonnummer 0800 0359.

Meer informatie

Begin maart 2023 start netbeheerder Stedin met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel in Leusden. De werkzaamheden duren tot het najaar van 2024.

De nieuwe elektriciteitskabel is ruim 3,5 kilometer lang en loopt via de Hamersveldseweg en de Zwarteweg onder de snelweg door naar Amersfoort.

Langs deze route kan overlast voorkomen in de periode maart 2023 - najaar 2024. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

 

 

Wegafsluiting of hinder door evenement