Financiële hulp voor ondernemers

U kunt hulp vragen als u in financiële problemen bent of dreigt te komen.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

U kunt een periodieke uitkering krijgen als u tijdelijk weinig inkomen heeft. Er zijn regelingen voor startende ondernemers, gevestigde ondernemers, oudere zelfstandig ondernemers en ondernemers die willen ophouden met hun bedrijf. Amersfoort voert de regelingen voor de gemeente Leusden uit.

Geldloket Amersfoort - Leusden

Bij het Geldloket Amersfoort-Leusden kunt u gratis terecht voor onafhankelijk advies over uw onderneming, financiën, regelgeving en sociale voorzieningen. 
In Huis van Leusden is er iedere vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur een afsprakenspreekuur. U kunt de rest van de week ook in Amersfoort terecht.  Maak een afspraak bij het Geldloket of bel: 033 800 99 70.