Overlijden aangeven

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit moet gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit. Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden. Persoonlijk aangifte doen aan de balie kan alleen op afspraak. Langskomen zonder afspraak is niet mogelijk.
Online aangifte (voor uitvaartondernemers)

Nodig

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • een verklaring van overlijden (ook wel A-verklaring) afgegeven door de behandelend arts
 • een doodsoorzaakverklaring (ook wel B-verklaring) voor het Centraal Bureau voor Statistiek
 • Als de crematie of begrafenis moet worden uitgesteld:
  • een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts
  • een verzoek om uitstel met de reden waarom dit uitstel nodig is
 • Als de begrafenis in het buitenland zal zijn: een Medical Statement/Geneeskundige verklaring
 • eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje.
 • Als er gekozen is voor ontleding
  • De wilsbeschikking  gedagtekend en ondertekend  door de overledene (of wilsbeschikking partner)

Persoonlijk aangifte doen

Als u persoonlijk aangifte van overlijden wil doen, kan dit alleen op afspraak bij de balie van burgerzaken. Langskomen zonder afspraak is niet mogelijk.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een doktersverklaring van het overlijden

Kosten

Aan het doorgeven van een overlijden zijn geen kosten verbonden.