Huisregels

Voor uw en onze veiligheid hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u zich aan deze regels te houden. Zo blijft onze locatie een prettige en veilige plaats voor u en onze medewerkers.

De huisregels in de gemeentelijke gebouwen zijn:

1. Medewerkers en bezoekers/klanten van de gemeente Leusden behandelen elkaar met respect en houden zich aan algemeen erkende omgangsvormen.

2. Medewerkers en bezoekers/klanten houden zich aan afspraken en het nakomen van afspraken. U mag van ons verwachten dat wij ons werk correct doen en daarbij de wettelijke termijnen in acht nemen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig en fatsoenlijk te woord te staan. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u een gemeentelijke gebouw of terrein bezoekt.

3. De volgende gedragingen ten aanzien van onze bestuurders en medewerkers of hun familieleden worden niet getolereerd:

 • Schriftelijke agressie (belediging, dreigbrieven, intimidatie)
 • Verbale agressie (beledigingen, uitschelden, vernederen, treiteren)
 • Fysieke agressie tegen goederen (vernielen/beschadigen van voorwerpen, diefstal)
 • Fysieke agressie tegen mensen (schoppen, vastgrijpen, slaan, verwonden, spugen, bijten)
 • Psychisch geweld (lastig vallen, onder druk zetten, irriteren, pesten, stalken, dreigen)
 • Seksuele intimidatie (seksistische opmerkingen of toespelingen, ongewenste intimiteiten)
 • Discriminatie (negatieve opmerkingen over sekse, huidkleur en overtuiging)
 • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen in gemeentelijke gebouw of op gemeentelijke terreinen
 • Geweld tegen de organisatie (bommelding, inbraak, brandstichting)
 • Het lastig vallen van andere klanten of bezoekers.
 • In de gemeentelijke ruimten is roken en het gebruik van drugs verboden. Behoudens tijdens officiĆ«le ontvangsten en recepties is ook het gebruik van alcohol verboden.

4. Het meenemen van huisdieren is verboden, met uitzondering van hulphonden.

5. Het is verboden om te filmen, te fotograferen of geluidsopnamen te maken in het gemeentehuis, de gemeentewerf of de milieustraat zonder voorafgaande toestemming van de gemeentesecretaris of het college, met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen en openbare (raads)vergaderingen.

6. Fotograferen van documenten en archiefstukken is toegestaan na vooraf overleg met de betreffende medewerker.

7. Op de Milieustraat worden de instructies van de toezichthouders altijd opgevolgd. 

Maatregelen

Al deze gedragingen worden niet geaccepteerd, ook niet bij contacten tussen medewerkers en burgers buiten de gemeentelijke gebouwen.

Als deze gedragingen zich voordoen, wordt u daarop aangesproken en ontvangt u een waarschuwing. Bij herhaling wordt u niet verder geholpen en zo nodig wordt u de toegang tot de gemeentelijke gebouwen en terreinen ontzegd. De door u aangerichte schade wordt op u verhaald. Zo nodig doen wij aangifte bij de politie.

Wanneer u een uitkering geniet kan deze bij wijze van sanctie gedurende een bepaalde periode worden verlaagd.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

 • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
 • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
 • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden