Subsidies en Fonds Samenlevingsinitiatieven

U kunt subsidie aanvragen voor projecten op diverse gebieden. Ook is er een Fonds Samenlevingsinitiatieven. Voor goede ideeën die onze samenleving hechter maakt.

Fonds Samenlevingsinitiatieven

Heeft u een goed idee dat de saamhorigheid in Leusden versterkt of Leusden bruisender en leuker maakt? Misschien kunt u geld krijgen van het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Veel verschillende projecten hebben al geld mogen ontvangen. Benieuwd? Kijk dan op de webpagina van Lariks. Daar leest u ook hoe u een aanvraag indient.

Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd, onderwijs, kunst en cultuur.

Voor wie
Organisaties die activiteiten ontwikkelen voor Leusden en daarmee de doelen van de gemeente helpen te halen.

Waarvoor
U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten met een van de doelen:

  • Leusden toegankelijker te maken, dus zonder hindernissen, makkelijk en vrij bereikbaar voor iedereen.
  • Problemen bij de jeugd te voorkomen door hulp thuis, op school en in de buurt te organiseren.
  • Steeds minder eenzaamheid in Leusden.
  • Inwoners  die arm zijn te steunen.
  • Goed om te gaan met mensen met verward gedrag.
  • Het dagelijks leven van mensen met dementie makkelijker maken.
  • Leusdenaren te helpen die moeite hebben om een (betaalde) baan te vinden.

Deze doelen staan beschreven in het beleidskader Sociaal Domein. U kunt het beleidskader opvragen door een mail te sturen naar: webredactie@leusden.nl. U ontvangt het beleidskader dan als bijlage per mail. 
Ook kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op: milieu en duurzaamheid, cultuurhistorie (monumentale panden) of recreatie en toerisme.

Aanvragen
Vraag de subsidie aan met het aanvraagformulier Subsidies. Niet goed ingevulde formulieren doen niet mee.

  • Een projectsubsidie is voor een activiteit of een project. Uiterlijk 12 weken voordat uw project begint, moet u de subsidie aanvragen.
  • Een prestatiesubsidie is een subsidie voor activiteiten die vaker terugkeren en die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente. Vóór 1 september moet u de subsidie aanvragen. U vraagt dan een bijdrage in de kosten voor het komende jaar.

Beslissing
U krijgt uiterlijk op 31 december een brief met de beslissing op uw aanvraag. Krijgt u de subsidie, dan ontvangt u het geld per maand vooruit. De gemeente overlegt regelmatig met u hoe het gaat met de activiteiten.

Meer informatie