Zorgen voor een ander

U bent mantelzorger als u iemand met een ziekte of beperking lange tijd veel zorg geeft. Dit kan een zware taak zijn. Er is hulp en ondersteuning.

Aanspreekpunt voor mantelzorgers

Wijkverenigingen of Lariks zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en zorgen rondom mantelzorg. Lariks organiseert ook cursussen en ontmoetingen speciaal voor mantelzorgers. Ook voor jonge mantelzorgers. Bekijk de mogelijkheden.

In voor mantelzorg

Gemeente Leusden vindt het belangrijk dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. Met het VWS-programma ‘In voor mantelzorg’ zoeken we naar mogelijkheden om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Dit doen we samen met Leusdense professionals, vrijwilligersorganisaties, ervaren mantelzorgers en twee landelijke organisaties: Movisie en Vilans. Voorbeelden van experimenten zijn:

  • een telefonisch spreekuur tijdens de coronaperiode
  • actief bellen van mantelzorgers door mantelzorgconsulent
  • netwerkbijeenkomst voor professionals en vrijwilligers in de buurt

Wat kan beter?

Hebt u ideeën hoe de ondersteuning aan mantelzorgers beter kan? Dan horen wij dat graag. U kunt bellen met Lariks via 033 303 44 44 en vragen naar de mantelzorgconsulent.