Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt.
Aanvragen schooljaar 2023 - 2024


Kinderen die in Leusden wonen, kunnen soms een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgen. Door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt, kunnen de kinderen niet zelfstandig naar school reizen. De ouders of verzorgers vragen deze vergoeding aan.
 

Wat u moet weten

 • Vraag uw vergoeding aan vóór 1 juni 2023 voor het volgende schooljaar.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete) aanvraag.
 • Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school), vraagt u opnieuw een vergoeding of aangepast vervoer aan.

Aanvragen leerlingenvervoer 2023/2024

Uw kind gaat naar een school voor:

 • Speciaal onderwijs (SO)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • Speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • Standaard basisonderwijs van een bepaalde geloofsovertuiging
 • Standaard voortgezet onderwijs, maar hij/zij is vanwege handicap niet in staat om alleen met de fiets of OV te reizen

En:

 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde passende school. In de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. 
 • De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school is meer dan 6 kilometer. De gemeente gebruikt de ANWB routeplanner om de afstand te bepalen (de kortste route tussen uw huisadres en school wordt gemeten).

 • Vergoeding eigen vervoer (fiets of auto)
 • Vergoeding reiskosten openbaar vervoer (OV-abonnement)
 • Aangepast vervoer – (rolstoel)busje

Als uw kind niet alleen met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan gaan, vergoeden wij ook de reiskosten van een begeleider.

 

In het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs betaalt u een deel zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage u betaalt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. De eigen bijdrage trekken we af van de vergoeding.