Lokale regelgeving wet- en regelgeving

Zoekt u de lokale verordeningen en beleidsregels van Leusden? Lokale wet- en regelgeving van de gemeente Leusden vindt u op de landelijke website Overheid.nl. Aan de linkerkant op de pagina kunt u filters instellen en bijvoorbeeld de datum selecteren waarop de regels gelden of zoek op woorden in de titel of tekst. U kunt ook meteen alle regels die vandaag gelden bekijken.

Alle Leusdense wet- en regelgeving van Overheid.nl vind u ook als link op deze website. Het betreft zowel actuele als historische regelgeving. Gebruik hiervoor de zoekbalk en het filter ‘Verordeningen’.

Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Zodra de gemeenteraad een verordening heeft vastgesteld, kan het college van burgemeester en wethouders verdere beleidsregels vaststellen.

Legesverordening

Leges zijn bedragen die in rekening worden gebracht door de gemeente Leusden in ruil voor een concrete tegenprestatie van de gemeente. Leges worden bijvoorbeeld geheven bij het gebruik van  diensten van die overheid, zoals bij het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of (omgevings)vergunning. De regels hiervoor staan in de Legesverordening. De bedragen worden elk jaar aangepast en staan in de tarieventabel.

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders een verordening uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels over het gebruik en de inrichting van de leefomgeving. Denk aan regels over bouwen, recreatie en bedrijvigheid. Het omgevingsplan is nieuw. Tot nu toe stonden er regels in allerlei verschillende (bestemmings-)plannen en verordeningen, nu staan alle regels over de leefomgeving samen in het omgevingsplan.

Het omgevingsplan kunt u bekijken via het omgevingsloket .  

Meer uitleg over het nieuwe omgevingsloket  vindt u in het omgevingsloket onder de knop “hulp nodig?”. Heeft u nog aanvullende vragen over het online omgevingsloket of over het aanvragen van een omgevingsvergunning neem dan contact op via 14033 of stuur een e-mail.

Bekendmakingen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe lokale verordeningen en beleidsregels of wijzigingen? Lees verder op de pagina Bekendmakingen.