Milieuklacht

Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf kan dit melden bij de RUD. De RUD onderzoekt altijd eerst wat er aan de hand is. De klacht wordt nader bekeken, en ze onderzoeken waardoor de overlast veroorzaakt wordt. Gaat het om een bedrijf, dan nemen ze contact op met het bedrijf.

Milieuklachtenformulier

Milieuklacht melden

Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 – 0225510. Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. Als u een spoedeisende klacht heeft, belt u dan. Bij alle overige klachten kunt u gebruik maken van het digitale milieuklachtenformulier. 

Meer informatie: RUD Utrecht