Verstopt riool

Als u denkt dat uw riool verstopt zit, moet u eerst de erfgrensput opgraven. Soms raadt een ontstoppingsbedrijf u aan om een camera-inspectie te laten uitvoeren. Let op: de gemeente vergoedt deze kosten niet, ook al zit de verstopping op gemeentelijk terrein. De put maakt onderdeel uit van de rioolleiding en zit meestal op de grens van particulier naar gemeentelijk terrein. Via 14 033 kunt u de locatie van de erfgrensput opvragen.

Verstopping op eigen grond

  • Is de erfgrensput leeg, dan zit de verstopping op uw eigen terrein.
  • U schakelt zelf een bedrijf in.
  • Alle kosten zijn voor uw rekening.

Verstopping op gemeentegrond

  • Als de erfgrensput vol water staat, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein.
  • In dat geval moet u contact opnemen met de gemeente via 14 033.
  • Laat de erfgrensput open liggen.
  • De gemeente zorgt ervoor dat de melding wordt opgepakt.
  • De gemeente vergoedt - naar redelijkheid - de kosten. Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door foutief gebruik van het riool, verhaalt de gemeente de kosten op u.
  • Via het formulier ‘Vergoeding van schade door verstopping van het gemeentelijk riool’, kunt u de kosten declareren. Onze medewerker neemt dit formulier mee.