Ongewenst gedrag van verhuurder melden

Zoekt of huurt u een woning van een particuliere verhuurder? En vindt u dat deze verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders bij de gemeente melden.
Melding doen

Wie kan een melding doen?

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie).
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurder.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werk en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.

Wat kunt u melden?

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties

De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt een te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • Geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • de contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u heeft geen compleet overzicht van de kosten ontvangen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

Wat stuurt u mee?

Als u die hebt:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen
 • huurovereenkomst (als die aanwezig is)
 • ingevulde huurprijschecker

Melden klacht

U mag uw klacht anoniem melden.  Laat u wel uw gegevens achter? Dan kunnen we uw melding makkelijker behandelen.

Na uw melding

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Kosten

Gratis.