Honden uitlaten

Binnen de bebouwde kom gelden een aantal regels bij het uitlaten van uw hond. Door deze regels na te leven, voorkomt u overlast. In het losloopgebied gelden weer andere regels bij het uitlaten.
Hondenlosloopgebieden

Regels binnen de bebouwde kom

  • Het is verplicht binnen de bebouwde kom hondenpoep op te ruimen. De opruimverplichting geldt niet voor ruwgrasbermen. Bij overtreding is de boete € 140,-
  • Honden zijn altijd aangelijnd binnen de bebouwde kom. Alleen in de losloopgebieden mogen honden los. Bij overtreding is de boete € 90,-
  • Aan de zijkant van elke ondergrondse container voor restafval zit een zwerfafvalklep voor klein afval. Hierin kunt u de hondenpoep kwijt.
  • Bij het aantreffen van een hond op verboden terrein is de boete € 140,-.  Kinderspeelplaatsen en het natuurgebied ‘De Pleisterplaats’ (naast Fokkerstraat 16) zijn plekken waar een hond niet mag komen.

De Schammer

Honden en hun baasjes zijn welkom in een groot deel van natuur- en recreatiegebied De Schammer. Er gelden wel een aantal regels. Bij de ingang staat waar het losloopgebied, aanlijngebied en verboden terrein zijn.

Hondenbelasting

Als u een hond heeft moet u in de gemeente Leusden hondenbelasting betalen. Voor informatie over tarieven en voor het aan- en afmelden van uw hond, kunt u terecht bij GBLT.

Meer informatie

APV gemeente Leusden (art. 2.57 en2.58)