Vissen in Leusden

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Leusden in de kernen Leusden, Stoutenburg en Achterveld is veel water. In de wateren die in eigendom van de gemeente Leusden zijn mag u vissen. Als u in het bezit bent van een geldige Landelijke VISpas. Heeft u nog geen Landelijke VISpas? Vul dan het formulier Toestemming Visrecht in. Onder voorwaarden mag u dan vissen. Bij controle kunt u het formulier laten zien.
Toestemming Visrecht

Schriftelijke toestemming

Na invullen van het formulier toestemming visrecht ontvangt u de schriftelijke toestemming in uw e-mailbox.

Meer weten?

VISkaart van Leusden

Op onderstaande kaart kunt u zien waar men kan vissen binnen de bebouwde kom. Voor een vergrote versie in PDF-formaat klikt u op de afbeelding.

Legenda:

  • Rood   - Waterdeel eigendom Waterschap Vallei en Veluwe
  • Groen - Waterdeel eigendom Gemeente Leusen
  • Bruin omlijnd - gemeentegrens Leusden
  • Blauwe onderbroken lijn - Bebouwde komgrens waarbinnen gevist mag worden in de groen gemarkeerde wateren in eigendom van gemeente Leusden