Vissen in Leusden

Hier vindt u informatie over de plekken waar u mag vissen in Leusden en welke documenten u in bezit moet hebben. U mag vissen als u in het bezit bent van een geldige Landelijke VISpas. Dit is verplicht. Heeft u nog geen Landelijke VISpas vul dan het formulier Toestemming Visrecht in. Lees van tevoren goed de voorwaarden en volg dit op. Neem altijd het ingevulde toestemmingsformulier mee als u gaat vissen Er kan gecontroleerd worden.
Toestemming Visrecht

Voorwaarden voor toestemming

 • De hengels mogen ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken.
 • Alle gevangen vis moet na het vangen levend en onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet. Het meenemen van vis is dus niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te vissen of te voeren met gekleurde maden dan wel deze in het bezit te hebben in de nabijheid van de wateren waarvoor deze toestemming geldt.
 • Het is niet toegestaan te vissen met vislood.
 • Het is wettelijk verboden om van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei te vissen met slachtproducten, worm (of een nabootsing daarvan), een dood visje, een stukje vis (ongeacht hoe groot) en met alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen met een afmeting van ten hoogste 2,5 cm.
 • Het is niet toegestaan viswedstrijden te houden of daaraan deel te nemen als voor die wedstrijd geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door de gemeente.
 • Het is niet toegestaan zodanig te vissen dat (water-)vogels het aas kunnen grijpen.
 • Het is verboden visdraad of welk ander afval dan ook op de visplek te verspreiden dan wel daar achter te laten.
 • Het is verboden bij het vissen gebruik te maken van een boot, bellyboot en terreinen en oevers van particulieren te betreden zonder toestemming van de eigenaar.
 • De houder is verplicht deze toestemming te ondertekenen inclusief een datum van ondertekening, en dient deze toestemming tijdens het vissen bij zich te hebben en op verzoek van een controleur direct ter inzage af te geven.
 • De houder is verplicht aanwijzingen van controleurs direct op te volgen.
 • Vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang is alleen toegestaan in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.
 • Het gebruik van kampeermiddelen bij of tijdens het vissen buiten officiële campings is binnen de bebouwde kom verboden.

Gemeentelijke wateren

De wateren waar u onder voorwaarden mag vissen met een geldige Landelijke Vispas of toestemmingsvisrecht zijn de gemeentelijke wateren binnen de bebouwde kom van de gemeente Leusden. Op de kaart is dit in het groen aangegeven.

Schriftelijke toestemming

Na invullen van het formulier toestemming visrecht ontvangt u de schriftelijke toestemming in uw e-mailbox.

Meer weten?

VISkaart van Leusden

Op onderstaande kaart kunt u zien waar men kan vissen binnen de bebouwde kom. Voor een vergrote versie in PDF-formaat klikt u op de afbeelding.

Legenda:

 • Rood   - Waterdeel eigendom Waterschap Vallei en Veluwe
 • Groen - Waterdeel eigendom Gemeente Leusen
 • Bruin omlijnd - gemeentegrens Leusden
 • Blauwe onderbroken lijn - Bebouwde komgrens waarbinnen gevist mag worden in de groen gemarkeerde wateren in eigendom van gemeente Leusden