Parapluplan Cultureel Erfgoed

Voor de cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeente bereiden wij het bestemmingsplan (Parapluplan Cultureel Erfgoed) voor. Dit bestemmingsplan is gericht het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten binnen de gemeente. Het regelt de mogelijkheid om bij sloop- en verbouwingsplannen vergunningsaanvragen te toetsen op cultuurhistorische waarde.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 19 oktober tot en met donderdag 29 november 2018 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed’ ter inzage. 

Tijdens deze periode kunt u het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op ruimtelijke plannen. U kunt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ook inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket.

Omgevingsvergunning

Binnen het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het procesdocument (pdf, 512 kb) vindt u meer informatie over het waarom en het proces van het parapluplan. 

Met het bestemmingsplan kunnen vergunningsaanvragen voortaan ook worden getoetst of ze effect hebben op de cultuurhistorische waarden van een object. Daarbij gaat het om bouwwerkzaamheden waar sowieso een vergunningsaanvraag voor nodig is. De gemeente gaat dan  graag met eigenaren in gesprek óf en hoe de waarde van een pand behouden kan blijven voor de toekomst. Na beoordeling van de aanvraag, in relatie met de noodzaak (zoals bouwveiligheid), wordt bepaald of een omgevingsvergunning  wordt verleend.

Wat nu reeds vergunningsvrij te bouwen is, blijft ook vergunningsvrij. Het verduurzamen van een woning (wanneer daar nu ook geen vergunning voor nodig is) blijft dus zonder vergunning mogelijk.

Waardestelling

Van alle cultuurhistorisch waardevolle objecten is een beschrijving gemaakt. Deze beschrijvingen vindt u terug op de website ruimtelijke plannen.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van zienswijzen is gesloten.

Deze webpagina blijft in ieder geval toegankelijk tot en met 1 december 2018. De beschrijvingen en het parapluplan blijven ook daarna beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten