29 januari 2024: informatieavond Tabaksteeg-Zuid

18 januari 2024
Tabaksteeg-Zuid

Op maandag 29 januari 2024 is er voor geïnteresseerden een informatiebijeenkomst in Huis van Leusden over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in Tabaksteeg-Zuid. De bijeenkomst met een presentatie van de concept kaders en randvoorwaarden is ook online te volgen via een livestream.

Met de inbreng van belanghebbenden, belangstellenden, vakambtenaren en de gemeenteraad zijn concept kaders en randvoorwaarden gemaakt. De gemaakte keuzes worden deze avond toegelicht. Er ligt nog geen getekend plan. Het gaat o.a. over het aantal te bouwen woningen, de bouwhoogtes, de verkeersontsluiting, de parkeernorm en mogelijke voorzieningen in de wijk. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Inloop vanaf 19.15 uur in de raadzaal in het Huis van Leusden, ’t Erf 1. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. 

Livestream

De bijeenkomst is ook thuis te volgen. De bijeenkomst wordt met een livestream uitgezonden via de website gemeentebestuur.leusden.nl. De bijeenkomst is ook op een later moment daar terug te zien.

Op de gemeentelijke website leusden.nl/tabaksteegzuid staan vanaf 25 januari 2024 de concept kaders en randvoorwaarden en het collegevoorstel waarin de kaders en randvoorwaarden uitgebreid staan beschreven. Een geschreven verslag van de avond staat enkele dagen na de bijeenkomst ook op de website.  

Aanmelden

Wilt u de avond bijwonen in de raadzaal? Meldt u zich dan uiterlijk woensdag 24 januari 2024 door een e-mail te sturen met als onderwerp: Tabaksteeg-Zuid, aanmelding 29 januari 2024.

Reageren naar de gemeenteraad

Op donderdag 8 februari 2024 bespreekt de wethouder de concept kaders en randvoorwaarden met de gemeenteraad tijdens de zogeheten uitwisseling. Deze uitwisseling wordt uitgezonden via de website gemeentebestuur.leusden.nl en is openbaar. Opmerkingen of vragen over de concept kaders en randvoorwaarden, kunnen vóór 8 februari 2024 worden meegeven aan de gemeenteraad door een e-mail te sturen met vermelding van Tabaksteeg-Zuid. De gemeenteraad is ook te benaderen via een e-mail aan de griffier.