Help! De energieprijzen gaan door het dak

21 juni 2022
Zonnepanelen op het dak van bedrijfsgebouw.

De energieschaarste is versterkt door de oorlog en er zijn niet genoeg alternatieven om deze op te vangen. Daardoor zijn de energieprijzen ontploft. We vragen Jeroen Bosma, onafhankelijk adviseur, wat ondernemers kunnen doen om op energie te besparen.

Jeroen vertelt dat de terugverdientijd op een zonnesysteem vaak nog maar ongeveer 3 tot 4 jaar is. "Dat is heel wat korter vergeleken met een jaar geleden. Zojuist werd ik alweer gebeld door een ondernemer die akkoord is met het plaatsen van panelen op zijn dak. Ik begrijp dat wel, want zonnesystemen zijn alleen maar aantrekkelijker geworden.”

Hoe zit dat precies? Spelen alleen de stijgende energieprijzen een rol?

Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Maar ook kolen, om elektriciteit mee op te wekken, komen voor een deel uit Rusland. Dit komt de prijs niet ten goede. Daarnaast stellen veel ondernemers zich de vraag of ze zich nog langer willen verbinden aan een organisatie uit dat land, zowel moreel gezien als voor de uitstraling op je klanten. Dat maatschappelijke probleem maakt samen met de stijgende energieprijzen de alternatieven juist zo aantrekkelijk.

Voor welke ondernemers is het juist nu extra interessant om een zonnesysteem te verkennen? Je leest toch regelmatig berichten dat het elektriciteitsnet vraag en aanbod niet aankan!

Voor ondernemers met een klein zakelijke aansluiting – globaal tot 80.000 kilowattuur (kWh) - is het aanschaffen van een zonnesysteem extra aantrekkelijk. Ondanks de netcongestie (filevorming op het electriciteitsnetwerk, red.) mogen zij de teveel opgewekte stroom nog terugleveren en salderen (verbruik en opwek administratief tegen elkaar wegstrepen). Dus profiteren zij het meest.

Wat kan je als Leusdense ondernemer verwachten van jouw hulp als onafhankelijk deskundige?

Je krijgt gratis en onafhankelijk inzicht in de mogelijkheden, waaronder een businesscase waarin concreet is beschreven of de voorgestelde investering voor duurzaam ondernemen een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Met de huidige energieprijzen is de uitkomst vaak positief, kan ik verklappen. Met een zonnesysteem profiteert een ondernemer maximaal. Wanneer er winst is gemaakt in het vorige jaar kan je nog gebruik maken van fiscale regelingen. Daarnaast krijg je desgewenst tips voor andere energiebesparingen en subsidies.

Waarom faciliteert de gemeente, samen met de Bedrijvenkring Leusden, deskundige hulp?

Ondernemers zijn heel belangrijk voor een gemeente, want zij zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid en leefbaarheid. Door hen te faciliteren steunen zij dit. Bovendien stimuleren ze met de gratis hulp de ondernemers om te investeren in duurzaam ondernemen. Niet alleen omdat Nederland versneld de omslag wil maken naar duurzame energie, maar ook om in bedrijf te blijven.

Lees meer over Maak Werk van Zon! op het energieportal van de BKL. Mail Jeroen Bosma op info@savepartner.nl of bel naar M +31 6 13056908.