Nieuwbouwontwikkeling in Tabaksteeg

31 juli 2023
Illustratie van het plangebied Tabaksteeg-Zuid.

Maandag 4 september 2023 start het woningbouwproject Tabaksteeg-Zuid met een eerste kennismakingsavond voor buurtbewoners en iedereen die geïnteresseerd is.

In deze beginfase kan iedereen aandachtspunten en wensen meegeven aan de gemeente voor het maken van het bouwplan. Het college van burgemeester en wethouders wil in Tabaksteeg-Zuid ongeveer 760 nieuwe woningen bouwen. 

Kennismakingsavond

Om geïnteresseerden, buurt- en toekomstige bewoners, zo vroeg mogelijk bij de planvorming te betrekken, organiseert de gemeente Leusden een eerste kennismakingsavond.

  • Datum: maandag 4 september 2023.
  • Tijd: vanaf 19.15 uur inloop met koffie/thee. De avond start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.
  • Locatie: restaurant Maxima’s, Máximaplein 7 in Leusden-Zuid.

Informatie woningbouwplan

Tijdens deze avond vertellen de projectleider en de stedenbouwkundige hoe het bouwplan met inbreng van de samenleving wordt gemaakt. Op deze avond kunnen aanwezigen aandachtspunten en wensen aan de gemeente meegeven voor het maken van het woningbouwplan. Er is gelegenheid om vragen te stellen, zorgen uit te spreken en suggesties te doen.

Contact

Kunt u niet op de avond aanwezig zijn, maar wilt u wel aandachtspunten meegeven voor de ontwikkeling van het bouwplan? Stuur dan een e-mail naar tabaksteegzuid@leusden.nl met vermelding van uw naam en adres.

Wat gebeurt er na de eerste kennismakingavond?

Na de eerste avond volgen nog een rondwandeling om het gebied en een tweede en derde avond met geïnteresseerden. Daarna komt de stedenbouwkundige met een schets met randvoorwaarden. We verwachten dat dit in december aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd ter besluitvorming.

Woningbouw Tabaksteeg-Zuid

Tabaksteeg-Zuid is een gebied dat grenst aan het zuiden van de wijk Tabaksteeg, de westkant van Leusden-Zuid. Het is omringd door de Hamersveldseweg, Leusbroekerweg en Arnhemseweg. Dit is één van de drie gebieden die de gemeenteraad in 2020 heeft benoemd als zoekgebied voor woningbouw. Het is de bedoeling in dit gebied ongeveer 760 woningen te bouwen in verschillende prijsklassen voor koopwoningen en sociale huurwoningen.