Ontheffing op stookverbod weer mogelijk

22 juni 2021
vuurtje stoken

Op basis van weersverwachtingen en de droogte-index is de kans op natuurbrand momenteel normaal. Het natuurbrandrisico is verlaagd naar fase 1: alert. Dat betekent dat het risico op een snel uitbreidende natuurbrand normaal tot laag is.

Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Advies

De VRU adviseert om gedurende fase 1 de dagelijkse werkwijze te volgen voor zowel de tijdelijke als permanente ontheffingen van het stookverbod, dan wel de schorsing op te heffen.

Geen verkenningsvluchten meer

Doordat de kans op natuurbrand momenteel niet verhoogd is, wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer, Charly, niet langer ingezet voor het opsporen van natuurbranden. Vanzelfsprekend blijft de brandweer ongeacht het natuurbrandrisico altijd alert.

Droogte-index

Het advies is gebaseerd op de weersverwachtingen en de droogte-index. Deze index geeft de droogtegraad in de natuur aan. Meer informatie hierover vindt u op natuurbrandrisico.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Veiligheidsinformatiecentrum van de Veiligheidsregio Utrecht via telefoonnummer 088 878 1975.