Leusden in beweging

De gemeente Leusden biedt haar 30.000 inwoners een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Naast een rijk verenigingsleven heeft Leusden in haar omgeving veel groen en een mooie openbare ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen.

Leusden, een sportieve gemeente

Er zijn in Leusden veel sportfaciliteiten en veel inwoners maken hier wekelijks gebruik van. De sportvereniging is een belangrijke aanbieder voor sport en bewegen en draagt in belangrijke mate bij aan de sociale cohesie en vitaliteit binnen de gemeente. Er zijn ruim 40 sportverenigingen in de gemeente actief. Tegelijk wint ongeorganiseerd sporten aan populariteit. Zo bewegen en sporten veel Leusdenaren in de openbare ruimte en bezoekt regelmatig een fitnesscentrum.

Op Leusden in Beweging vind je alle sport- en beweegmogelijkheden in Leusden!

Advies of (financiƫle) ondersteuning nodig?

Ervaar jij een drempel bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit voor jou of voor je kind? Wil je graag meedoen aan een sport- of beweegactiviteit, maar kun je geen deelnemersgeld, cursusgeld of contributie betalen? Er is altijd iemand die je kan helpen!.

Leusden in Beweging

Alle Leusdenaren moeten kunnen sporten en bewegen, ook de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Daarvoor is Leusden in Beweging in het leven geroepen, een programma met activiteiten voor jong en oud om een gezonde leefstijl te stimuleren. Het ondersteunt je om zelf de regie te voeren over jouw gezondheid. Dat gaat over sport en bewegen, maar ook over een gezond gewicht, gezonde voeding en goed in je vel zitten.

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches organiseren en ontwikkelen activiteiten in samenwerking met diverse sportverenigingen, sportaanbieders en partijen in het sociaal domein. Zij zijn de verbinders tussen de inwoners, huisartsen, fysiotherapeuten, wijk- en sportverenigingen en wat er nog meer nodig is om mensen in beweging te krijgen. Kijk voor meer informatie op Leusden in Beweging.

Passend sportaanbod

Sport is leuk, gezond en een mooie manier om anderen te ontmoeten. Aansluiten bij een standaard groep is alleen niet voor iedereen even gemakkelijk, om wat voor reden dan ook. In de gemeente Leusden helpen we graag alle inwoners naar een passende sport- of beweegactiviteit.

Alle activiteiten die in de gemeente Leusden georganiseerd worden voor mensen met een beperking vindt u op Leusden in Beweging.

Het Leusdens Sport- en Beweegakkoord; een gezamenlijke uitdaging

Aansluitend op het Nationaal Sportakkoord hebben Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente het Leusdens Sport en Beweegakkoord ontwikkeld.

Zij willen hiermee bereiken dat iedereen nu en in de toekomst met plezier kan sporten en bewegen in onze gemeente. Samen hebben zij in kaart gebracht waar de behoeften en de kansen liggen. De wensen zijn vastgelegd in het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Leusdens Sport- en Beweegakkoord op 17 maart 2020 ondertekend en is, op afstand en waar nodig, betrokken bij de uitvoering. Kijk voor meer informatie over het akkoord op Leusden in Beweging.

2e Leusdens Sport- en Beweegakkoord

Woensdag 14 juni 2023 is het 2e Leusdens Sport- en Beweegakkoord ondertekend. Er is een sterke basis gelegd om op door te bouwen.

Het gezamenlijk doel van de Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente, is de bereikbaarheid van sport en beweging voor alle Leusdenaren. Maar ook om inwoners aan te moedigen gebruik te maken van de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie over het akkoord op Leusden in Beweging.