Toegankelijkheid

De website van de gemeente Leusden voldoet aan de toegankelijkheidseisen van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Leusden wil volledig digitaal toegankelijk zijn. Immers, iedereen moet op een gebruikersvriendelijke manier toegang hebben tot onze online informatie en dienstverlening. Dit is het doel van Digitale Toegankelijkheid, wettelijke richtlijnen die zijn vastgelegd voor (semi)overheden. Meer informatie over de richtlijnen is te vinden op DigiToegankelijk.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Testresultaten

Maatregelen

De volgende maatregelen hebben wij genomen om de digitale toegankelijkheid te (blijven) verbeteren:

Leusden blijft werken aan digitale toegankelijkheid

Op de website van Leusden vindt u links naar andere websites of ondersteunende applicaties. Nog niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de richtlijnen. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden. Ontwikkelingen kunt u volgen via onze Toegankelijksheidsverklaring.

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De voorkeur gaat uit naar teksten die op elk mobiel apparaat goed te lezen zijn. Dat betekent zo weinig mogelijk pdf's. Daarom werken wij op de volgende manier:

Leveranciers

Onze leveranciers moeten voldoen aan digitale toegankelijkheid. Bij de inkoop of aanbesteding van nieuwe producten of diensten gelden de GIBIT-voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de te leveren producten of diensten moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Digitale Toegankelijkheid, WCAG 2.1 AA.

Meewerken om de website te verbeteren

Laat ons weten wanneer u:

Tips en suggesties

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis

Er is een Teletolk.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-12.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. Zij plannen alleen afspraken in die noodzakelijk zijn. Ook het omgevingsloket is gesloten. Voor vragen over bouwen, wonen en ruimtelijke plannen kunt u bij voorkeur een e-mail sturen aan wabo-loket@leusden.nl

Momenteel kunt u online geen afspraken maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden