Collectevergunning

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel, of daartoe een intekenlijst aanbieden? Dan heeft u een collectevergunning nodig. Deze vergunning moet u minimaal 3 weken voor de geplande datum aanvragen. Wordt de inzameling alleen in besloten kring gehouden, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of een vereniging, dan heeft u geen vergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt een collectevergunning schriftelijk aan. U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw brief moet staan:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De naam van de organisatie waarvoor u een collecte wil houden
 • De datum waarop de collecte zal plaatsvinden
 • Uw handtekening

Kosten

Voor een collectevergunning betaalt u € 26,25.

Voorwaarden

U kunt een collectevergunning aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent in het bezit van een CBF-Erkenning (Centraal Bureau Fondsenwerving).
 • U kunt aantonen dat het ingezamelde geld verantwoord wordt besteed aan het genoemde doel.
 • De gemeente hanteert een collecterooster. Er mag 1 instantie per week collecteren.
 • U kunt bij de gemeente informeren welke periodes nog vrij zijn.
 • U kunt slecht 1 keer per jaar in aanmerking komen voor een collectevergunning.
 • U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.
 • Uw aanvraag moet u minimaal 3 weken van te voren indienen.