Collectevergunning

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel, of daartoe een intekenlijst aanbieden? Dan heeft u een collectevergunning nodig. Deze vergunning moet u minimaal 3 weken voor de geplande datum aanvragen. Wordt de inzameling alleen in besloten kring gehouden, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of een vereniging, dan heeft u geen vergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt een collectevergunning schriftelijk aan. U kunt uw aanvraag sturen naar:
Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw brief moet staan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • de naam van de organisatie waarvoor u een collecte wil houden
 • de datum waarop de collecte zal plaatsvinden
 • uw handtekening

Voorwaarden

U kunt een collectevergunning aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent in het bezit van een CBF-Erkenning (Centraal Bureau Fondsenwerving).
 • U kunt aantonen dat het ingezamelde geld verantwoord wordt besteed aan het genoemde doel.
 • De gemeente hanteert een collecterooster. Er mag 1 instantie per week collecteren.
 • U kunt bij de gemeente informeren welke periodes er nog vrij zijn.
 • U kunt slecht 1 keer per jaar in aanmerking komen voor een collectevergunning.
 • U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.
 • Uw aanvraag moet u minimaal 8 weken van te voren indienen.

Kosten

Een aanvraag voor een collectevergunning kost € 23,10.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30