Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een vaste plek op een openbare plaats in Leusden goederen verkopen of diensten aanbieden? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Dien uw aanvraag tenminste 3 weken voor het innemen van de standplaats in.
Aanvragen

U stuurt mee

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Verzekeringsbewijs
  • Foto van de wagen of kraam
  • Recent bewijs (niet ouder dan 6 maanden) van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Kosten 2024

  • Minder dan drie dagen: € 34,30.
  • Drie dagen of meer, maar minder dan twaalf dagen: € 52,30.
  • Twaalf dagen of meer, maar niet langer dan één jaar: € 87,65.

Neemt u de standplaats in op gemeentegrond, dan brengen we ook precariokosten in rekening.

Precario per m²Hamershof en De BiezenkampOverige locaties
Per dagdeel (ochtend, middag, avond)€ 1,89€ 1,26
Per dagdeel, per week€ 4,73€ 3,15
Per dagdeel, per maand€ 9,45€ 6,30
Per dagdeel, per kwartaal€ 14,20€ 9,45
Per dagdeel, per halfjaar€ 21,30€ 14,20
Per dagdeel, per jaar€ 31,90€ 21,30

Vaste standplaatsen

De gemeente heeft een aantal vaste standplaatslocaties aangewezen waarvoor onder bepaalde voorwaarden een vergunning voor een jaar wordt verleend.

Incidentele standplaatsen

Naast de vaste standplaatsen bestaat de mogelijkheid van een vergunning voor een incidentele standplaats. Bijvoorbeeld voor het eenmalig verkopen van bepaalde producten of aanbieden van diensten.

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u de standplaats wil innemen? Dan heeft u ook schriftelijke toestemming van de grondeigenaar nodig.