Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een vaste plek op een openbare plaats in Leusden goederen verkopen of diensten aanbieden? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Dien uw aanvraag tenminste 3 weken voor het innemen van de standplaats in.
Aanvragen

U stuurt mee

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • een verzekeringsbewijs
  • een foto van de wagen of kraam
  • een recent bewijs (niet ouder dan 6 maanden) van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De gemeente heeft een aantal vaste standplaatslocaties aangewezen waarvoor onder bepaalde voorwaarden een vergunning voor een jaar wordt verleend.

Naast de vaste standplaatsen bestaat de mogelijkheid van een vergunning voor een incidentele standplaats. Bijvoorbeeld voor het eenmalig verkopen van bepaalde producten of aanbieden van diensten.

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u de standplaats wil innemen? Dan heeft u ook schriftelijke toestemming van de grondeigenaar nodig.

  • Minder dan drie dagen: € 29,70.
  • Drie dagen of meer, maar minder dan twaalf dagen: € 45,20.
  • Twaalf dagen of meer, maar niet langer dan één jaar: € 75,70.

Neemt u de standplaats in op gemeentegrond, dan brengen we ook precariokosten in rekening.

 

Precario per m2

Hamershof en De Biezenkamp

Overige locaties

Per dagdeel (ochtend, middag, avond)

€ 1,65

€ 1,10

Per dagdeel, per week

€ 4,12

€ 2,75

Per dagdeel, per maand

€ 8,25

€ 5,50

Per dagdeel, per kwartaal

€ 12,35

€ 8,25

Per dagdeel, per halfjaar

€ 18,50

€ 12,35

Per dagdeel, per jaar

€ 27,75

€ 18,50

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30