Standplaatsvergunning

Als u vanaf een vaste plek op een openbare plaats in Leusden goederen wil verkopen of diensten wil aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. U moet uw aanvraag tenminste 3 weken voor het innemen van de standplaats indienen.
Aanvragen standplaatsvergunning (PDF, 135 kB)

U stuurt mee

  • Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar).
  • Als er sprake is van het lozen van vloeistof, dan moet u contact op nemen met de gemeente, afdeling dienstverlening, via 14 033.

De gemeente heeft een aantal vaste standplaatslocaties aangewezen waarvoor onder bepaalde voorwaarden een vergunning voor een jaar wordt verleend.

Naast de vaste standplaatsen bestaat de mogelijkheid van een vergunning voor een incidentele standplaats. Bijvoorbeeld voor het eenmalig verkopen van bepaalde producten of aanbieden van diensten.

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u de standplaats wil innemen? Dan heeft u ook schriftelijke toestemming van de grondeigenaar nodig.

  • Minder dan drie dagen: € 29,70.
  • Drie dagen of meer, maar minder dan twaalf dagen: € 45,20.
  • Twaalf dagen of meer, maar niet langer dan één jaar: € 75,70.

Wordt de standplaats ingenomen op gemeentegrond dan worden ook precariokosten in rekening gebracht. 

 

Precario per m2

Hamershof

Overige locaties

Per dagdeel (ochtend, middag, avond)

€ 1,56

€ 1,06

Per dagdeel, per week

€ 3,99

€ 2,62

Per dagdeel, per maand

€ 7,97

€ 5,30

Per dagdeel, per kwartaal

€ 11,97

€ 7,97

Per dagdeel, per halfjaar

€ 18,00

€ 11,97

Per dagdeel, per jaar

€ 27,05

€ 18,00

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30