Stookontheffing

Wilt u in de open lucht afvalstoffen verbranden of op een andere manier vuur stoken? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Een stookontheffing kan worden aangevraagd voor het eenmalig stoken van vuur of voor het op bepaalde dagen stoken van vuur. Bij de aanvraag voegt u een situatietekening toe met de plaats waar u wilt gaan stoken.
Aanvragen stookontheffing

Wat u moet weten

  • Ontheffing kan in principe alleen worden verleend voor het verbranden van snoeihout en ziek hout bij een besmettelijke boomziekte.
  • U moet de ontheffing minimaal 8 weken voor de betreffende stookdatum aanvragen. Aan een ontheffing worden voorwaarden en voorschriften verbonden met het oog op de veiligheid.
  • U kunt een stookontheffing aanvragen tussen 1 november en 1 april. Ziek hout is een uitzondering: dat kan ook buiten deze periode.
  • Het stoken moet ten minste 2 uur voor aanvang worden gemeld bij de brandweer via telefoonnummer: 030 289 27 1
  • Regels rondom een stookontheffing vindt u onderaan deze pagina.

Kosten

Een stookontheffing is gratis.

Meer informatie

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (Afdeling 8. Verbod vuur te stoken. Artikel 5:34)

Wet milieubeheer (Rijksoverheid)

Beleidsregel ontheffing verbranden snoeihout