Stookontheffing

Wilt u in de open lucht afvalstoffen verbranden of op een andere manier vuur stoken? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Een stookontheffing kan worden aangevraagd voor het eenmalig stoken van vuur of voor het op bepaalde dagen stoken van vuur. Bij de aanvraag voegt u een situatietekening toe met de plaats waar u wilt gaan stoken.
Aanvragen stookontheffing

Wat u moet weten

  • Ontheffing kan in principe alleen worden verleend voor het verbranden van snoeihout en ziek hout bij een besmettelijke boomziekte.
  • U moet de ontheffing minimaal 8 weken voor de betreffende stookdatum aanvragen. Aan een ontheffing worden voorwaarden en voorschriften verbonden met het oog op de veiligheid.
  • U kunt een stookontheffing aanvragen tussen 1 november en 1 april. Ziek hout is een uitzondering: dat kan ook buiten deze periode.
  • Het stoken moet ten minste 2 uur voor aanvang worden gemeld bij de brandweer via telefoonnummer: 030 289 27 1
  • Regels rondom een stookontheffing vindt u onderaan deze pagina.

Kosten

Een stookontheffing is gratis.

Meer informatie

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (Afdeling 8. Verbod vuur te stoken. Artikel 5:34)

Wet milieubeheer (Rijksoverheid)

Beleidsregel ontheffing verbranden snoeihout

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden