Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023

Woensdag 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats van de Provinciale Staten en Waterschap Vallei en Veluwe. Hier vindt u de uitslagen.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen gemeente Leusden.

  • Opkomstpercentage 2023: 69,6%
  • Opkomstpercentage 2019: 66,5%
Politieke partijAantal uitgebrachte stemmenPercentage van de stemmen
GroenLinks171810,1%
VVD220113,0%
Forum voor Democratie3552,1%
CDA174310,3%
D6614378,5%
Partij van de Arbeid (PVDA)10025,9%
ChristenUnie12247,2%
PVV (Partij voor de Vrijheid).25373,2%
Partij voor de Dieren7724,5%
SP (Socialistische Partij)5933,5%
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)3812,2%
50PLUS3362,0%
DENK800,5%
ZWARTE PIET IS ZWART200,1%
BBB276916,3%
JA217954,7%
Volt6383,8%
Belang van Nederland (BVNL)1270,7%
U26 GEMEENTEN2411,4%
Ongeldig29-

Blanco

43-
Totaal17041 

 

Uitslag Waterschapsverkiezing Vallei en Veluwe

Waterschapsverkiezingen gemeente Leusden

Politieke partijAantal uitgebrachte stemmenPercentage van de stemmen
VVD1726 
ChristenUnie1247 
CDA1614 
Water Natuurlijk2201 
Partij van de Arbeid1146 
SGP453 
Lokaal Waterbeheer820 
AWP voor Water, Klimaat en Natuur2487 
50Plus512 
Ondernemend Water293 
Partij voor de Dieren1044 
BBB2906 
Belang van Nederland266 
Ongeldig38 
Blanco155 
Totaal16908 

 

OSV totaaltellingen

Deze documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De processen-verbaal van de stembureaus van de Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing liggen ter inzage op het gemeentehuis in Leusden.