Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken.
Indienen Woo-verzoek

Wilt u informatie over de gemeente krijgen? Volg onderstaande stappen:

 1. Informatie zelf opzoeken
 2. Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?
 3. Een Woo-verzoek doen
 4. Advies vragen aan de contactpersoon Woo
 5. Kosten van een Woo-verzoek
 6. Na uw Woo-verzoek
 7. Niet alles is openbaar
 8. Vragen of meer weten?

Informatie zelf opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Bekijk onze publicaties.

Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?

Hebt u speciale informatie nodig? U kunt een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek. Wat het verschil is leest u hier.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.

 • Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar gemeente@leusden.nl, t.a.v. mr. R. van der Scheur. Met als onderwerp: Informatieverzoek.
 • Of doe een terugbelverzoek via telefoonnummer 033 49 61 611.

Een Woo-verzoek

U doet een Woo-verzoek als u:

 • informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente
 • informatie wilt over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
 • uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van overleden familieleden wilt bekijken
 • informatie wilt voor het doen van onderzoek
  • Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers. Zij kunnen documenten bekijken waarin de informatie niet onleesbaar is gemaakt. Persoonsgegevens van ambtenaren zijn wel onleesbaar gemaakt.
  • Maakt u een afspraak om de documenten te bekijken in het Huis van Leusden? We vragen u een geheimhoudingsverklaring te tekenen en uw identificatiebewijs te laten zien.

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost geld. Sommige informatie maken we openbaar, andere informatie niet.

Indienen Woo-verzoek

U kunt uw Woo-verzoek zowel digitaal (via aparte knop) als schriftelijk indienen bij:

Gemeente Leusden
Woo-coördinator, de heer mr. R. van de Scheur
Postbus 150
3830AD Leusden

Voorwaarden indienen Woo-verzoek

 • U geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. 
 • Het gaat om documenten die bij de gemeente feitelijk aanwezig zijn. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Woo. 
 • Uw verzoek moet om informatie gaan waar de gemeente over beschikt. 
 • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. Kortom het gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. 

Hou er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden. Vanaf dat moment is de informatie voor iedereen toegankelijk (bijvoorbeeld via internet). Als verzoeker blijft u anoniem.

Niet alles is openbaar

Op grond van de wet maken we veel informatie openbaar. De wet maakt ook een aantal uitzonderingen:

 • Zo maken we geen bijzondere persoonsgegevens openbaar en geen informatie die invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer.
 • In een aantal gevallen worden persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren ook niet openbaar gemaakt.

Tegen het niet openbaar maken van informatie kun je geen bezwaar indienen. Wil je de informatie toch inzien? Dan kun je een verzoek indienen op grond van de wet. Dan kan de gemeente beoordelen of de informatie alsnog openbaar gemaakt moet worden. De beoordeling van dit verzoek leggen wij vast in een Woo-besluit. Tegen dit besluit valt bezwaar te maken.

Meer informatie