Bomenbeleid

Regels over het kappen van bomen op eigen grond en op gemeentegrond.
Groene kaart

Groene kaart model

In de gemeente Leusden werken wij met het ‘Groene Kaart’ model. Dat is een kaart waarop alle bomen staan waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Dit kunnen solitaire bomen en boomgroepen zijn, maar ook boomstructuren. Op de ‘Groene Kaart’ staan ook waardevolle en monumentale particuliere bomen. Bekijk de Groene Kaart.

Beschermd

De bomen op deze kaart zijn beschermd. Een ontheffing voor het kappen van bomen op de kaart, wordt pas bij hoge uitzondering verleend. In Module D van ons bomenbeleid staat beschreven hoe wij ontheffingsaanvragen voor het kappen van bomen beoordelen.

Bomenplan Leusden 2012 - 2021

Meer informatie (ook over het bomenbeleid) in het Bomenplan 2012 - 2021. Dit bomenplan is onderverdeeld in een zes onderdelen:

Bomen in de bebouwde kom vallen onder de bomenverordening. Hierin staan de precieze regels over het kappen en planten van bomen.

Bomen in buitengebied en niet op een erf

Bomen die in het buitengebied staan en niet op een erf, vallen niet onder regels van de gemeente. Op het omgevingsloket kunt u de regels van het Rijk en provincie over deze bomen inzien en checken of er een vergunning moet worden aangevraagd. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de provincie Utrecht via telefoonnummer 030 258 90 11 of stuur een e-mail naar secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.

Het nieuwe omgevingsloket

Meer uitleg over het nieuwe omgevingsloket vindt u in het omgevingsloket onder de knop 'hulp nodig'?. Heeft u nog aanvullende vragen over het online omgevingsloket of over het aanvragen van een omgevingsvergunning neem dan contact op met het omgevingsloket van de gemeente Leusden via telefoonnummer 14033 of stuur een e-mail naar het omgevingsloket.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer 14 033.