Duurzame energie opwekken

Leusden heeft de wens om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we in de gemeente Leusden alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken.

Geef uw mening over het plan voor zonnevelden en windmolens

Zonnepanelen op daken en velden en ook windmolens zijn nodig om energie op te wekken. Maar niet alles kan zomaar overal. Om de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden maken we een plan. Dit noemen we een uitnodigingskader. De raad neemt in december een besluit over het uitnodigingskader. Geef nu uw mening! Dit kan op de volgende manieren:

 • GEWEEST: Op de inloopbijeenkomst in De Korf (5 oktober) of De Roskam (7 oktober).
 • Online reageren kan van 6 tot en met 20 oktober op de website www.leusdenzonenwind.nl.
 • Speciaal voor Leusdense jongeren: een livesessie in Fort33 op 14 oktober. Aanmelding is verplicht.
 • In de week van 14 tot en met 20 oktober staat de gemeente in de winkelcentra om reacties op te halen.
  • donderdag 14 oktober van 15.00 - 17.00 uur Winkelcentrum De Hamershof
  • zaterdag 16 oktober van 13.00 - 17.30 uur op de energiemarkt in de Til
  • dinsdag 19 oktober van 10.00 - 12.00 uur op de markt in de Biezenkamp
  • woensdag 20 oktober van 10.00 - 12.00 uur in het winkelcentrum Maximaplein
 • Informatiemarkt/rond gemeenteraad op 2 december met inspraakmogelijkheid
 • Besluitvorming gemeenteraad op 16 december met inspraakmogelijkheid

Afgelopen voorjaar konden mensen op www.leusdenzonenwind.nl laten weten welke plekken in Leusden zij wel of niet geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. Ook heeft de gemeente gesprekken gevoerd met verschillende belangengroepen. Duidelijk is dat er zorgen zijn over de effecten van zonnevelden op ons buitengebied en mooie natuur. De gemeente wil nu een uitnodigingskader opstellen waarin gezocht wordt naar aanzienlijk minder hectare zonnevelden en over 2 jaar bekijken wat de volgende stap moet zijn.

Regionale energiestrategie

Nederland energieneutraal. Aan deze opgave werken we samen. Het land is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Leusden maakt deel uit van de energieregio Amersfoort. Onze regio verbruikt veel energie: zo’n 22.500 terrajoule. Dat is meer energie dan 1000 windturbines van 100 meter hoog kunnen opwekken. Daarom willen we vooral het energiegebruik zoveel mogelijk verminderen. Wat dan nog nodig is, gaan we duurzaam opwekken.

Samen met 6 andere gemeenten, het Waterschap, de Provincie en vele belanghebbenden hebben we een eerste plan opgesteld. Dit plan heet Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat waar in de regio we de meeste kansen zien voor zon- en windenergie. In Leusden zien we mogelijkheden voor zonne-energie op bedrijfsdaken en parkeerterreinen, windmolens langs de A28 en zonnevelden in de Gelderse Vallei.