Duurzame energie opwekken

Leusden heeft de wens om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de grenzen van de gemeente Leusden net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt.

Energie opwekken in Leusden: uitnodigingskader

Zonnepanelen op daken en velden en ook windturbines zijn nodig om energie op te wekken. Maar niet alles kan zomaar overal. Om de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden maken we een uitnodigingskader. Dit doen we samen met inwoners en vele anderen. Hierin staat per type energiebron:

 • waar ruimte voor is
 • welke gebieden we willen beschermen
 • hoe het ingepast kan worden
 • en onder welke voorwaarden


Het uitnodigingskader biedt heldere regels en gebruiken we om aanvragen van initiatiefnemers te controleren. En het is de basis voor de bijdrage van Leusden aan de Regionale Energiestrategie. Dit najaar gaan we het uitnodigingskader maken. Leusdenaren kunnen een aankondiging verwachten.

Regionale energiestrategie

Nederland energieneutraal. Aan deze opgave werken we samen. Het land is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Leusden maakt deel uit van de energieregio Amersfoort. Onze regio verbruikt veel energie: zo’n 22.500 terrajoule. Dat is meer energie dan 1000 windturbines van 100 meter hoog kunnen opwekken. Daarom willen we vooral het energiegebruik zoveel mogelijk verminderen. Wat dan nog nodig is, gaan we duurzaam opwekken.

Samen met 6 andere gemeenten, het Waterschap, de Provincie en vele belanghebbenden hebben we een eerste plan opgesteld. Dit plan heet Concept Regionale Energiestrategie. Hierin staat waar in de regio we de meeste kansen zien voor zon- en windenergie. In Leusden zien we mogelijkheden voor zonne-energie op bedrijfsdaken en parkeerterreinen, windmolens op het terrein van Defensie op de Leusderheide en zonnevelden in de Gelderse Vallei. Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Concept Regionale Energiestrategie.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

 • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
 • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen bij uw bezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
 • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden