Zonneladder 2022 - 2023

In de zonneladder staat waar wel en geen plek is voor zonnepanelen en zonnevelden.

Duurzame opwek in bebouwd gebied:

 • Panelen op huizen
 • Panelen op gebouwen
 • Parkeerplaatsen overdekken

Doel: minimaal 12 hectare realiseren

Zonnepanelen en zonnevelden buiten de bebouwde kom:

Ja graag:

 • Op daken, huizen en bedrijven buitengebied inclusief zonnepanelen binnen het bouwvlak
 • Overdekte parkeerplaatsen
 • Geluidsschermen/-wallen of overkappingen bij snelweg

Doel: 5 hectare

Ja mits:

 • Aan de rand van bedrijventerreinen
 • Zones rond de kernen in combinatie met bijvoorbeeld volkstuinen, sportvelden of bedrijven
 • Kleine zonnevelden (1 hectare) direct aansluitend op een agrarisch bouwblok

Doel: 10 hectare

Nee tenzij:

 • Goed ingepaste plekken in het overige buitengebied, buiten Natuur Netwerk Nederland en de kernen van landgoederen, maar inclusief de groene contour

Doel: maximaal 5 hectare

Nee nooit:

 • Binnen Natuur Netwerk Nederland
 • Kernen van de landgoederen met historische landhuizen