Meepraten over duurzame energie

Nederland moet duurzame energie gaan opwekken. Dat is afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Regio Amersfoort heeft daarvoor een plan (RES-bod 1.0) gemaakt. Ook in Leusden zijn kansrijke gebieden genoemd voor het opwekken van elektriciteit met zon en wind.

Via een online vragenlijst en inspraaksessies hebben inwoners en (maatschappelijke) organisaties hun mening gegeven. De gemeenteraad heeft de uitkomsten meegenomen in zijn beslissing over het RES-bod 1.0. Besluiten van de gemeenteraad over de energietransitie vindt u op de themapagina van de gemeenteraad. 

De mening van jongeren over de energietransitie in Leusden