Achternaam kiezen kind

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van de ouders: een dubbele achternaam. U kiest vóór de geboorte, bijvoorbeeld bij erkenning ongeboren vrucht, of bij de aangifte van de geboorte. Allebei de ouders moeten aanwezig zijn bij de naamskeuze voor het kind.
Afspraak maken

Wat u moet weten

 • U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • U kiest vóór de geboorte of bij de aangifte van de geboorte.
 • Maakt u geen keuze dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

Dubbele achternaam

U kunt uw kind de achternaam van beide ouders geven:

 • Als het op of na 1 januari 2024 wordt geboren.
 • Als het eerste kind geboren is op of na 1 januari 2016. Voor deze kinderen kun je de aanvraag tot en met 31 december 2024 doen.

Wat u regelt, hangt af van uw situatie:

 • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader of de duomoeder.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand.

 • Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader of de duomoeder krijgt? Dan moet de vader of duomoeder eerst het kind kind erkennen.

 • Krijgt uw kind 2 vaders? Dan kunt u samen kiezen voor 1 van de achternamen.
 • Krijgt uw kind 2 moeders? Dan hangt het af van uw situatie, de Rijksoverheid geeft meer informatie over de naamskeuze.

Bel de gemeente voor meer informatie op telefoonnummer 14 033.

Bij adoptie geldt deze regeling ook. U kunt als ouder kiezen om de achternaam van uw kind te houden met 1 van de adoptieachternamen samen. Wel geldt een maximum van 2 namen in totaal.

 • Naamskeuze van uw kind is gratis. 
 • De naamswijziging van eventueel eerder geboren kinderen kost geld. Bij het eerste kind zijn de kosten voor naamswijziging € 75,- en voor elk opvolgend kind € 50,-.
 • Bij het wijzigen van de achternaam zijn de bestaande reisdocumenten van uw kind automatisch ongeldig. Het aanvragen van een nieuw reisdocument kost ook geld.