Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. U kunt een kind erkennen vóór, bij of na de geboorte. Voor de erkenning en de keuze van de achternaam van uw eerste kind komt u samen naar het gemeentehuis. Door erkenning heeft u niet automatische het ouderlijk gezag over het kind. Dit vraagt u apart aan bij de rechtbank.
Afspraak maken

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U krijgt dan een aantal rechten en plichten.

De erkenning van een kind betekent dat:

 • Uw kind wederzijds erfrecht krijgt.
 • U het kind moet onderhouden totdat het kind 21 jaar wordt  ('onderhoudsplicht').
 • Uw kind uw achternaam kan krijgen.
 • De biologische moeder wel toestemming moet geven (alleen bij het 1e kind), om het kind de achternaam van de erkenner te geven.
 • Een achternaam eenmalig gekozen kan worden. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind uit deze relatie.
 • U en uw kind elkaars wettelijke erfgenamen worden.
 • Als de relatie tussen u en de moeder van uw kind is beëindigd, u het recht behoudt op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft ook de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom uw kind.
 • Uw kind mogelijk uw nationaliteit krijgt. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft. Heeft u de nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw kind automatisch de Nederlandse autoriteit vanaf de erkenning. 

Nodig

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • De moeder moet altijd persoonlijk toestemming geven als er gekozen wordt voor de naam van de erkenner.

 

Kosten

Het erkennen van een kind is gratis

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder (bij naamkeuze) persoonlijk toestemming geven.
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind toestemming geven.
 • Vanaf 16 jaar is alleen persoonlijke toestemming van het kind nodig.

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag (Rijksoverheid) over een kind. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeiding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als de wettelijk vertegewoordiger van het kind. U vraagt ouderlijk gezag aan bij de rechtbank.