Melden voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen moet u tenminste 14 dagen en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum een melding doen bij de gemeente waar u gaat trouwen. Voor een geregistreerd partnerschap geldt dat ook.

Wat u moet weten

 • U regelt eerst uw trouwlocatie.
 • Daarna neemt u contact op met de trouwambtenaar van uw keuze. Let op! Voor een gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap of ceremonie zonder toespraak geldt dit niet. U geeft de datum van voorkeur aan op het formulier melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. De gratis en eenvoudige ceremonies vinden alleen plaats op woensdagochtend.
 • Met de trouwambtenaar legt u de trouwdatum vast.
 • Daarna doet u een melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Let op! U moet beiden een handtekening plaatsen op het formulier. Een aanvraag zonder handtekening van beiden wordt niet in behandeling genomen.
 • Aan het melden van een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn geen kosten verbonden.
Online melden

Hoe nu verder

 • Na ontvangst van het meldingsformulier controleert de afdeling Burgerzaken uw gegevens.
 • Als het compleet is ingediend nemen wij het in behandeling. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap.
 • Als wij aanvullende informatie nodig hebben neemt de afdeling Burgerzaken contact met u op.

Niet de Nederlandse nationaliteit

 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
 • Bent u in het buitenland geboren?
 • Heeft u in het buitenland gewoond?
 • Bent u gescheiden in het buitenland?

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen u en uw partner verschillende documenten nodig hebben. Bel dus tijdig op naar 14 033 en vraag naar Burgerzaken.