Coronaproofplan evenementen

Voor alle evenementen in de 'anderhalve meter samenleving' is een coronaproofplan nodig. Dit is van toepassing als u een vergunning aanvraagt, maar ook als een melding volstaat.
Veiligheidsplan evenementen

Wat u moet doen?

 • Maak aan de hand van de aandachtspunten onderaan de pagina een coronaproofplan. Alles wat niet van toepassing is voor uw evenement kunt u overslaan. 
 • Heeft u al een veiligheidsplan, verwerk dan die aandachtspunten in ons plan.
 • Op de website van uw branchevereniging staan mogelijk coronaproof richtlijnen. Misschien staan ze al op mijncoronaprotocol. Leg deze richtlijnen naast dit plan en vul zo nodig onderwerpen aan.

Aandachtspunten coronaproofplan

Categorie evenement

Binnen

 • Geen reservering
 • Geen verificatie van de gezondheid
 • Maximum van 100 personen
 • Zitplaats wordt toegewezen

Buiten

 • Geen reservering
 • Geen verificatie van de gezondheid
 • Zitplaatsen zijn vrij
 • Maximum van 250 personen (per deellocatie)

Binnen en buiten

 • Reservering
 • Verificatie van de gezondheid
 • Zitplaats wordt toegewezen
 • Geen maximum aan aantal bezoekers 

Binnen en buiten

 • Doorstroom (bijvoorbeeld: braderie /kermis)
 • Onderlinge contact tussen mensen is beperkt
 • Geen maximum aan aantal bezoekers

Wie bezoeken het evenement?

 • Waar komt het publiek vandaan? Betreft het plaatselijk (uit eigen buurt/wijk/dorp), regionaal (< 10 km) of interregionaal (> 10 km) of internationaal publiek? 
 • Beschrijf de groepen met een verhoogde kans op besmetting.
  o    Ouderen (70+), Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten
  o    Doelgroep, die zich naar verwachting niet houden aan de basisregels 
 • Zijn de bezoekers (achteraf) te herleiden? Dit ter verbetering en ondersteuning van mogelijk bron- en contactonderzoek door de GGD. Meteen een mogelijkheid om bezoekers vooraf en achteraf te informeren.

   Entree

 • Welke hygiënische voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijvoorbeeld handgel)?
 • Als verificatie van de gezondheid van bezoekers (gezondheidscheck) nodig is, beschrijf hoe u dit uitvoert.
 • Wat is het maximum aantal gelijktijdige bezoekers op de (vrije) oppervlakte van het evenement? En hoe voorkomt u dat er te veel personen op het terrein zijn?
 • Hoe lang blijft een bezoeker gemiddeld?
 • Hoe organiseert u de reservering: is bijvoorbeeld online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie bezoekers over coronarichtlijnen

Beschrijf hoe u bezoekers, zowel voor en tijdens het evenement  informeert over de coronarichtlijnen (huisregels, flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen, social media). 

 • Hoe zit het programma eruit? Zijn er publiekstrekkers?
 • Leveren mensen een fysieke inspanning?
 • Kan de activiteit het volgende gedrag oproepen: dansen, zingen, schreeuwen, blazen, klappen en springen?

Inrichting terrein

 • Maak een plattegrond van het terrein met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De plattegrond moet op schaal zijn (bij voorkeur 1:100)
 • Geef duidelijk aan waar de ingang/uitgang is.
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig en zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer in (ook backstage).
 • Geef aan waar de looprichtingen gescheiden zijn.
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar etc.) van het terrein.
 • Beschrijf hoe u met wachtrijen omgaat. Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij. 

Op- en afbouw

Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is. Zo blijft het aantal medewerkers beperkt. Beschrijf dit met een tijdlijn.

Horeca

 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).
 • Beschrijf hoe de hygiënemaatregelen zijn geregeld.
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijv. éénmalige consumptiebonnen).
 • Werk met wegwerpglazen in plaats van met herbruikbare.

Sanitaire voorzieningen  

 • Beschrijf de looproute naar de toiletten. 
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar?   
 • Beschrijf hoe/hoe vaak de toiletten en andere contactpunten worden schoongemaakt.
 • Beschrijf hoe u zorgt voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

Openbaar vervoer

 • Voorkom extra belasting op het OV. Stimuleer (communicatief) dat bezoekers het OV niet gebruiken en zet alternatieve vervoersmogelijkheden in (georganiseerd vervoer). 
 • Zorg voor een gefaseerde in- en uitstroom van publiek en voorkom dat er een piek tijdens de (OV)spitsuren ontstaat.
 • Overleg met de OV-organisaties over het evenement en de belasting die het evenement onbedoeld kan doen op het OV. Voor de vervoersorganisaties ontstaat hierdoor de mogelijkheid zich hierop voor te bereiden. 

Mobiliteit    

 • Zorg voor een ruim(er) aantal parkeerplaatsen (dan gebruikelijk). Er komen meer bezoekers met eigen vervoer dan voorheen.
 • Zorg voor een logische verkeerscirculatie voor de spreiding van instromend/uitstromend publiek. Houd bij voorkeur inkomende en uitgaande bezoekers gescheiden.

Contactpersoon en toezicht  

 • Wijs 1 persoon aan die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de coronamaatregelen. Hij/zij is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse functies in de organisatie (entree, catering, backstage etc.)
 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders.

Ontruiming

Beschrijf wanneer u overgaat tot (deel-)ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.
 

Ten slotte

 • Zorg dat iedereen die zich inzet tijdens het evenement op de hoogte is. Bespreek uw coronaproofplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn.
 • Hulpdiensten en/of gemeente toetsen het ingediende plan.
 • De 1,5 meter afstand geldt altijd en overal.