Gebruiksmelding brandveiligheid

Organiseert u een activiteit op een plaats die geen gebouw is, dan gelden speciale regels. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) is dan van toepassing. Bijvoorbeeld bij een openluchtfestival of bij een activiteit op een camping, in een tent of in een tijdelijk bouwwerk. U moet altijd aan de regels in het besluit voldoen. In sommige gevallen moet u een gebruiksmelding indienen. U moet de melding uiterlijk 4 weken van tevoren doen.

Formulier gebruiksmelding

Het formulier gebruiksmelding kunt u opvragen via webredactie@leusden.nl. Graag even het onderwerp vermelden. Binnen 2 werkdagen sturen wij het document toe.

Wanneer is een gebruiksmelding verplicht?

De melding op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) is verplicht als u een activiteit organiseert waarbij:

  • In een tijdelijke verblijfsruimte meer dan 10 personen blijven overnachten.
  • In een verblijfsruimte meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar worden verzorgd.
  • In een verblijfsruimte meer dan 10 lichamelijk- of verstandelijk gehandicapte personen worden verzorgd.
  • U een tijdelijke verblijfsruimte bouwt (bijvoorbeeld een tent, tribune of podium) voor meer dan 150 personen tegelijk.
  • U de brandveiligheid op een andere (gelijkwaardige) manier wilt regelen dan staat beschreven in het besluit 'gebruik basishulpverlening overige plaatsen.

Een gebruiksmelding is niet nodig

  • Als u al een evenementenvergunning aanvraagt, dan worden de regels en voorschriften daarin meegenomen.
  • Als er een evenementenvergunning is verleend, waarbij de brandveiligheid is beoordeeld.
  • Als er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is verleend.