Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende dranken schenkt in bijvoorbeeld een restaurant of café. Dit geldt ook voor een kantine van een sportvereniging of als u een slijterij heeft. U vraagt een drank - en horecavergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Een vergunning kan niet overgedragen worden aan een andere ondernemer.

Aanvraag indienen

Maak een afspraak met een medewerker Vergunningen via 14 033. Tijdens het intakegesprek krijgt u een aanvraagformulier. De medewerker kan u helpen bij het invullen van de aanvraag.

Voorwaarden

U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

  • Minimaal 21 jaar bent
  • Van onbesproken gedrag bent (bijvoorbeeld als u niet bent veroordeeld)
  • Beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
  • Daarnaast moet het pand aan de wettelijke inrichtingseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in het besluit eisen inrichting Drank - en Horecawet

Kosten

U betaalt € 448,00 voor een drank- en horecavergunning.