Horeca exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning openbare inrichting krijgt u toestemming voor het gebruik van een horecabedrijf zoals een hotel, restaurant, café, cafetaria, buurthuis, clubhuis of logiesverstrekkers.

Afspraak maken

U maakt een afspraak met de Afdeling Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 033. Tijdens het intakegesprek krijgt u het aanvraagformulier. 

Voorwaarden

  • De exploitatievergunning is pand- en ondernemergebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.
  • U heeft geen vergunning nodig als de openbare inrichting zich bevindt in een zorginstelling, museum, een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant of bij een begraafplaats en crematorium of bij een kerk. Voor een Bed- en Breakfast in of bij een woning, met een maximum van drie kamers met twee bedden heeft u ook geen exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Wanneer er alcohol wordt geschonken heeft u wel een drank- en horecavergunning nodig.
  • De aanvraag moet u minimaal 8 weken voor de opening aanvragen. Het horecabedrijf openen zonder geldige exploitatievergunning is niet toegestaan.
  • U moet een vragenlijst met bijlagen inleveren in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB). De vragenlijst krijgt u tijdens het intakegesprek.
  • De exploitatievergunning is geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting dan moet u een nieuwe exploitatievergunning openbare inrichting aanvragen.

Kosten

  • Een aanvraag voor een exploitatievergunning openbare inrichting kost € 338,50.
  • Als u ook een drank- en horecavergunning aanvraagt, zijn de kosten voor de exploitatievergunning € 196,80.