Duurzame opvang minderjarige asielzoekers

De gemeente Leusden vangt al ruim een jaar 80 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) op bij Van der Valk hotel Leusden. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) was op zoek naar een duurzame locatie in Leusden. Met dit doel voor ogen hebben zij Speelkamp 22 aangekocht. Zij willen op deze locatie 80 AMV-ers opvangen voor een periode van 10 jaar.

Duurzame opvanglocatie

Na 5 jaar wordt gekeken of de opvang blijft of niet. Het is de bedoeling dat de groep die nu meer dan bijna een jaar in Van der Valk hotel verblijft naar de nieuwe locatie verhuist. De gemeente Leusden heeft richting COA de intentie uitgesproken om mee te werken aan de realisatie van een duurzame opvanglocatie op deze plek. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke plicht. Aan de ene kant vanwege het grote tekort aan opvangplekken in ons land. Daarnaast is het voor AMV-ers belangrijk voor hun ontwikkeling en inburgering dat zij opgroeien in een stabiele omgeving, dat een ‘thuis-gevoel’ geeft.

Kruimelvergunning

COA heeft voor het realiseren van een opvanglocatie aan Speelkamp 22 een zogenaamde ‘kruimelvergunning’ nodig. Dit is een omgevingsvergunning. COA heeft eind 2023 een aanvraag gedaan voor deze vergunning. Als de vergunning is verleend en gepubliceerd, hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Bestuursovereenkomst

De gemeente sluit een bestuursovereenkomst met het COA voor de realisatie van de opvanglocatie. Hierin staan werkafspraken over bijvoorbeeld de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de opvanglocatie, de verbouwing en inrichting van de locatie, de opvang en begeleiding van de AMV-ers. Tijdens themabijeenkomsten hebben omwonenden ideeën gegeven voor de inhoud van deze overeenkomst. Wat moet er zeker in staan? Wat vinden zij belangrijk? Dit wordt meegenomen in de bestuursovereenkomst.

Klankbordgroep

De gemeente Leusden heeft vaker aan omwonenden gevraagd wie zitting wil nemen in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal regelmatig bij elkaar komen. Niet alleen nu, maar ook straks als de AMV-ers hun intrek hebben genomen in het pand. De bewoners in de klankbordgroep brengen meningen, ideeën en knelpunten in en denken mee over een eventuele oplossing. Op 13 februari 2024 vindt de eerste bijeenkomst plaats.

Heeft u nog vragen? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen.

Woo besluit op verzoek documenten omtrent Speelkamp 22 van 14 september 2023

Het college heeft een besluit genomen over het Woo verzoek om inzage van documenten over Speelkamp 22. In de brief aan de verzoekers wordt eerst geinformeerd over de tijdlijn (deel I) met betrekking tot de aankoop van Speelkamp 22 door COA. Daarna is het besluit te lezen (deel |I). Er is ook een lijst toegevoegd waarin alle documenten zijn opgenomen die over deze zaak gaan. Via een hyperlink kunt u het geanonimiseerde document dan inzien.