Afvalinzameling

Kijk op de afvalkalender wanneer uw huisvuil wordt opgehaald. Alle informatie over de verschillende soorten afval en de manier van ophalen of wegbrengen, vindt u op deze pagina. Zet uw afval op de ophaaldagen voor 7.30 uur aan de straat.
Afvalkalender

Afvalwijzer downloaden voor iOS, Android & Windows 8

 • Download de app of ga naar de (mobiele) website: www.mijnafvalwijzer.nl.
 • Voer eenmalig uw postcode en huisnummer is.
 • Stel de notificaties in en ontvang een reminder om uw afval aan de weg te zetten!

Het restafval kunen alle inwoners van Leusden kwijt in een van de ondergrondse containers. Kijk op het locatieoverzicht. Met de milieupas heeft u toegang tot de containers. In het buitengebied heeft elk huishouden een container voor het restafval. Eenmaal per 2 weken wordt die container geleegd. Het restafval wordt niet gewogen. U betaalt per keer dat u het afval aanbiedt.

Ondergrondse container voor restafval

 • De buitenste klep van de container gaat open nadat u de milieupas voor de paslezer hebt gehouden. 
 • Als er onverhoopt een vuilniszak klem zit, laat het ons weten via gemeente@leusden.nl of maak er een melding van. Vermeld ook het nummer van de container, de datum en het tijdstip. Wij maken de container dan weer in orde en zorgen ervoor dat deze handeling niet bij u in rekening wordt gebracht. 
 • Aan de zijkant van de container zit een zwerfafvalklep voor klein afval, zoals lege blikjes en/of een chipszakje. Ook bedoeld voor hondenpoep.
 • Op elke container staat een 3-cijferig nummer. Als een container defect is, hoeft u alleen dat nummer door te geven aan de gemeente.
 • Het is niet toegestaan een vuilniszak naast een ondergrondse container neer te zetten of elders te dumpen. Een buitengewone opsporingsambtenaar ziet hierop toe en deelt bij overtredingen bekeuringen uit. 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Vast deel

 • In 2018 betaalt elk huishouden aan vastrecht €145,00.
 • In 2017 betaalden eenpersoonshuishoudens aan vastrecht € 156,00. Voor meerpersoonshuishoudens was dit € 195,00.

Variabel deel

 • Voor een vuilniszak van 30 liter betaalt u € 0,72 per storting.
 • Bij een inwerptrommel van 60 liter is dit € 1,44.
 • Het legen van een 240 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 5,76 per keer.

Betaling

 • Het gemeentelijk belastingkantoor (GBLT) int in de eerste maanden van 2018 het vaste deel van de afvalstoffenheffing.
 • Het variabele deel betaalt u het jaar daarop. U betaalt dus pas in 2019 voor het aantal keer dat u in 2018 uw restafval hebt aangeboden.
 • Op het aanslagbiljet is de dag van de storting te zien met het bijbehorende bedrag. Ook het totaalbedrag van de aanslag staat erop.

Kwijtschelding

 • Als u de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Als dat het geval is wordt het vastrecht kwijtgescholden en van het variabele deel wordt maximaal € 20,16. Dat betekent de eerste 28 aanbiedingen in de 30-liter trommel of 14 aan de 60-literkant.
 • Kwijtschelding is afhankelijk van uw persoonlijke financiële omstandigheden (werk, inkomen en woonlasten). Via MijnLoket van het GBLT kunt u kwijtschelding aanvragen, tel. (088)0645555.

(Meer) afval bij ziekte of handicap of moeite met wegbrengen vuilniszak

 • Als u meer afval heeft door ziekte of een handicap, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of stoma afval, dan heeft u recht op compensatie. Neem contact op met Larikslaan 2 om voor de regeling in aanmerking te komen. Als u kleine kinderen heeft en meer restafval door luiers, hiervoor geldt de compensatieregeling helaas niet.
 • Neem ook contact op Larikslaan 2 als u niet in staat bent uw restafval zelf naar de ondergrondse container te brengen. We zoeken dan samen met u naar een oplossing. 

Voor de ondergrondse containers voor restafval en de PMD-containers heeft u een milieupas nodig. U betaalt alleen voor het wegbrengen van het restafval.

Milieupas (kwijt/verloren)

 • De pas hoort bij de woning.
 • Het is niet mogelijk een 2e milieupas aan te vragen.

Verhuizing

 • Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente.  Wij geven deze datum door aan het gemeentelijk belastingkantoor (GBLT). Van het GBLT krijgt u binnen 3 maanden een aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffingen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal stortingen van restafval bij ondergrondse containers, of in het buitengebied op het aantal ledigingen van de  minicontainer. Uiteraard zijn dit alleen de bedragen tot de bij de gemeente aangegeven datum van verhuizing.
 • Als u verhuist naar een adres buiten Leusden wordt ook het vaste deel van de afvalstoffenheffing herberekend, gerelateerd aan het aantal dagen dat u in Leusden heeft gewoond. Meer informatie kunt u vinden op de website van het GBLT

Wat u moet weten

 • Op de nieuwe milieupas staan uw adresgegevens niet meer geprint. Alle gegevens staan op de chip in de pas.
 • Als u op de paslezer de melding krijgt 'pas onleesbaar', laat het ons dan weten via gemeente@leusden.nl, dan kunnen we de pas resetten. Na 24 uur werkt de pas weer.
 • Maak geen gaatjes in de pas om bijvoorbeeld aan uw sleutelhanger te bevestigen, dan doet de pas het niet meer.
 • De eerste bewoners van een nieuwbouwhuis krijgen de milieupas op verzoek thuis gestuurd of gebracht. De GFT- en/of PMD-container worden(t) dan ook gebracht. Graag even contact opnemen via gemeente@leusden.nl of via 14 033.

Vanaf 1 januari 2017 zamelt de gemeente Leusden verpakkingen van plastic, metaal/blik en drankkartons (PMD) apart in. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Alle huishoudens hebben een PMD-container ontvangen.  Er zijn ook ondergrondse containers voor PMD-afval. Met de milieupas heeft u zonder kosten toegang tot deze containers.

Wat u moet weten

 • Als u een tweede PMD-container aan wilt vragen, stuur dan een email naar gemeente@leusden.nl. De container wordt bij u thuisbezorgd.
 • Heeft u schade aan uw uw PMD-container, dan kunt u die omruilen bij de milieustraat.
 • Wilt u geen gebruik maken van uw PMD-container, breng die dan naar de milieustraat, wel uw milieupas even meenemen.
 • Als er restafval in uw PMD-container zit, leegt de vuilnisophaaldienst die niet.
 • U kunt PMD-afval los of in plastic zakken in de container doen. Het maakt niet uit wat voor soort plastic zakken dat zijn.
 • Onder andere chipszakken en koffiepakken mogen niet in de PMD-container, omdat dit verpakkingen zijn met een dun laagje aluminium, dat niet van elkaar te scheiden is en zo de recycling verstoort. Dit hoort dus bij het restafval.
 • Op elke container staat een 3-cijferig nummer. Als een container defect is, hoeft u alleen dat nummer door te geven aan de gemeente.

Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het oud papier worden gratis huis aan huis opgehaald. Bij appartementen zijn ondergrondse containers voor dit afval.

GFT-containers

 • Elke 2 weken wordt het GFT-afval opgehaald.
 • Van 15 juni tot 15 september wordt dit afval wekelijks opgehaald.
 • Het is niet mogelijk een 2e GFT-container aan te vragen.
 • Een GFT-container heeft een inhoud van 140 liter.
 • Kleine GFT-containers van 25 liter zijn niet meer te verkrijgen.
 • Een kapotte container kunt u tijdens openingstijden op de milieustraat omruilen voor een nieuwe. Wel uw milieupas even meenemen.

Oud papier

 • Het oud papier wordt eenmaal per 2 weken op woensdag huis-aan-huis opgehaald.
 • Zet het oud papier samengebonden, in een kratje of kartonnen doos aan de straat. Naar de milieustraat brengen of in een ondergrondse container deponeren kan ook.
 • In Leusden zamelen ook veel scholen en verenigingen oud papier in.
 • Het buitengebied heeft voor het oud papier een container gekregen. Dat oud papier wordt eenmaal per maand op woensdag huis-aan-huis opgehaald.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 12:00 uur tot 17:00
Morgen: geopend van 12:00 uur tot 17:00