Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De bouwregels voor nieuwbouw gaan op 1 januari 2024 veranderen. De Omgevingswet splitst de bouwvergunning in twee delen: het ruimtelijke en technische bouwen. Ruimtelijk bouwen gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen (Omgevingsvergunning). Technisch bouwen gaat over of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (Wet kwaliteitsborging).

Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is een verbetering van de bouwkwaliteit. Vanaf 1 januari 2024 moeten initiatiefnemers een onafhankelijke kwaliteitsborger inhuren om de bouwkwaliteit te controleren van nieuwe bouwwerken in de zogenoemde gevolgklasse 1.

Gevolgklassen

De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels er gelden. 

Gevolgklasse

Soort bouwwerk

Vergunning  nodig?

Gevolgklasse 0Dakkapellen, dakramen of kozijnen.Vergunningsvrij
Gevolgklasse 1Nieuwbouw van woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen

Meldingsplicht + kwaliteitsborger  

 

Gevolgklasse 0: vergunningvrij

Bouwwerken in gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij. Wel moet u voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. Deze voorschriften staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving  en in het Omgevingsplan (vanaf 1 januari 2024 beschikbaar).

Let op: het kan zijn dat u wel een omgevingsvergunning nodig hebt voor ruimtelijk bouwen.

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Voor bouwwerken in gevolgklasse 1 huurt u een kwaliteitsborger in. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. 
De gemeente blijft wel betrokken. U doet namelijk een bouw- en gereedmelding in bij de gemeente. Ook blijft de gemeente bevoegd gezag. De gemeente kan dus toezicht houden en handhaven als dat nodig is.

Gevolgklasse 2 en 3: vergunningplicht

Voor overige bouwplannen, die onder gevolgklasse 2 en 3 vallen, verandert er nu nog niets. De gemeente blijft voor deze bouwwerken zelf controleren of aan bouwtechnische voorschriften is voldaan.  Onder gevolgklasse 2 en 3 vallen bijvoorbeeld de bouw van appartementen, scholen, winkelcentra, stationsgebouwen en fabrieken.

Vragen?

Heeft u vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) of het aanvragen van een omgevingsvergunning neem dan contact op via 14033 of stuur een e-mail.