Duurzame energie opwekken

Energieneutraal wil zeggen dat alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Daarvoor zijn heel veel zonnepanelen op daken en grootschalige initiatieven op het gebied van zonnevelden en windturbines nodig.

Regionale energiestrategie

Nederland energieneutraal. Aan deze opgave werken we samen. Het land is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Leusden maakt deel uit van de energieregio Amersfoort. Onze regio verbruikt veel energie: zo’n 22.500 terrajoule. Dat is meer energie dan 1000 windturbines van 100 meter hoog kunnen opwekken. Daarom willen we vooral het energiegebruik zoveel mogelijk verminderen. Wat dan nog nodig is, gaan we duurzaam opwekken.

Samen met 6 andere gemeenten, het Waterschap, de Provincie en vele belanghebbenden hebben we een eerste plan opgesteld. Dit plan heet Concept Regionale Energiestrategie. Hierin staat waar in de regio we de meeste kansen zien voor zon- en windenergie. In Leusden zien we mogelijkheden voor zonne-energie op bedrijfsdaken en parkeerterreinen, windmolens op het terrein van Defensie op de Leusderheide en zonnevelden in de Gelderse Vallei. Op 1 oktober beslist de gemeenteraad over de gebieden in Leusden die kansrijk zijn voor het opwekken van schone elektriciteit. U kunt daarover meepraten.

Aardwarmte

In Leusden is vorig jaar bodemonderzoek gedaan naar aardwarmte. Ook wel geothermie genoemd. Dit gebeurde in de hele provincie Utrecht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Aardwarmte is een alternatief voor aardgas. Het bodemonderzoek laat zien waar boringen naar aardwarmte kansrijk zijn. Blijkt ‘onze’ bodem kansrijk? Dan kan er daadwerkelijk naar warmte gezocht worden. Dit is een langdurig en kostbaar proces.

De gemeente Leusden ondersteunt de onderzoeken naar aardwarmte. Maar wel onder de voorwaarden dat de winning van aardwarmte op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Dat we steeds nieuwe en slimme manieren voor energieopwekking verzinnen is natuurlijk goed, maar daar kunnen we niet op wachten. Het is belangrijk dat we nu al aan de slag gaan met het besparen van energie, zoveel mogelijk zonnepanelen op daken installeren en grootschalige projecten met zon en wind opstarten.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden