Leusden energieneutraal

In 2040 wil Leusden energieneutraal zijn. Dit betekent dat we over 20 jaar net zoveel energie duurzaam opwekken als we gebruiken. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot.

Leusden stapt over op schone energie

We gebruiken heel veel energie. Om onze huizen te verwarmen, te koken en om onze apparaten en lampen stroom te geven. Die energie kwam de laatste 100 jaar uit kolen, olie en gas. Overstappen naar een leven op schone energie is de volgende grote uitdaging. Dat is nodig om klimaatverandering te stoppen.
Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. Daarvoor werken we aan energiebesparing en leggen we zoveel mogelijk daken vol met zonnepanelen. Maar dat is niet genoeg. Om in 2030 voor de helft energieneutraal te zijn, moeten we in de gemeente nog extra 511 Terrajoule energie opwekken. Nu moet dat vooral met windmolens en flink veel hectare zonnevelden. Later zijn er misschien ook andere technieken. De opdracht is in ieder geval groot. Op de routekaart staat hoe we daaraan werken. De routekaart is vastgesteld door de gemeenteraad.

Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040

Regionale Energiestrategie

De regionale energiestrategie (RES) is een onderdeel van een landelijk plan om voor 2030 de uitstoot van broeikasgas (CO2) al een heel stuk te verminderen. 30 regio's in Nederland maken hiervoor hun eigen RES. Gemeente Leusden hoort bij de RES regio Amersfoort. Samen hebben we een plan gemaakt om 0,5 terrawattuur energie op te wekken. Vorige zomer hebben Leusdenaren hierover meegepraat. Het plan noemen we ook wel 'het RES-bod 1.0'. Wilt u meer weten? Bekijk dan het filmpje. Besluiten en vergaderingen over de RES kunt u op de themapagina van de gemeenteraad vinden en terugzien.

Handreiking participatiewijkaanpak Transitievisie Warmte (TVW)

Vooral voor wijken met particuliere woningen en individuele oplossingen.

Met deze handreiking wil de gemeente Leusden opgedane ervaringen en lessen rondom communicatie en participatie uit 2 wijken samenvatten tot een aanpak voor andere wijken, en zo sneller opschalen.

Handreiking

Het document is een samenvatting van de uitgebreide handreiking voor participatie in de wijkaanpak. Het Leusdense duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis heeft in opdracht van de gemeente Leusden het document opgesteld. Voor de ontwikkeling van deze handreiking is een subsidie van de provincie Utrecht verleend.

Doel

Het doel van de gemeente Leusden is, aansluitend bij de Warmtetransitievisie, het voorbereiden van alle woningen in Leusden op lage temperatuurverwarming, door goede isolatie. En daarmee aardgasgebruik en CO2 uitstoot verminderen, de woningvoorraad geschikt maken voor verschillende alternatieven voor verwarming met aardgas, en op deze manier voor te bereiden op de toekomst. Om dit te bereiken is in de Leusdense situatie eigenaarschap van de bewoners cruciaal. Want het zijn namelijk veelal particuliere huizenbezitters, en iedereen moet mee kunnen en willen.

Opvragen document

Het volledige document (pdf, 301kB) kunt u opvragen met dit formulier. Binnen 5 werkdagen sturen wij u de Handreiking participatiewijkaanpak Transitievisie Warmte toe.

Aardgasvrij maken

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De overheid heeft met gemeenten afgesproken dat we tot 2050 de tijd hebben. En die tijd neemt de gemeente Leusden ook. Tot 2035 zijn we vooral bezig met de voorbereidingen. Allereerst richten we ons op het besparen van aardgas door te isoleren. Samen met de buurt maken we een besparingsaanpak. Dit noemen we ook wel een warmteplan. Bekijk het kaartje wanneer we in uw buurt aan de slag gaan met een warmteplan. Na 2035 kijken we hoe we op een verstandige manier van het aardgas af kunnen.

Voorbereiden op klimaatverandering

Vanwege klimaatverandering moeten we ons voorbereiden op grilliger weer. Daarom nemen we maatregelen om droogte, hitte en wateroverlast te beperken. Voorbeelden zijn het afkoppelen van regenwater en meer groen in de tuinen.