Reacties Tabaksteeg-Zuid

Na de kennismakingsavonden van 4 en 27 september 2023 en de wandeling op 9 september 2023 over de nieuwe wijk Tabaksteeg-Zuid hebben we veel reacties ontvangen. Op deze pagina vindt u zoals toegezegd een overzicht van alle reacties.

Verzamelde inspraakreacties Tabaksteeg Zuid

De hyperlinks verwijzen naar PDF-bestanden. Deze zijn niet toegankelijk. Alle reacties zijn geanonimiseerd.